Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,2 εκ. ευρώ.