Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,5 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία