Τροποποίηση σύμβασης

Τροποποίηση σύμβασης

Τροποποιήθηκε η σύμβαση για την "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου της ΕΥΔ σε θέματα προβολής και επικοινωνίας του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου" και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.

 

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: