Νέα

Προβολή 21 με 40 από 548

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το Νότιο Αιγαίο ανέρχεται σε 3,78 εκ. €.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την πρόσκληση.

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η υπ. Αριθ. 25168/ 07.03.2023 (ΦΕΚ 1449/Β/13.03.2023) Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Εντάχθηκαν 6 ψηφιακές δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, λειτουργεί από σήμερα 28/2/2023 o νέος ιστότοπος του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, στον οποίο αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος.

Ο ιστότοπος αυτός αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον Οδηγό Σχεδίασης Ψηφιακών Εφαρμογών ΕΣΠΑ 2021-2027 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 8,4 εκ. ευρώ.

To ποσό που διατίθεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 ανέρχεται σε 4 εκ. €.

(η φωτογραφία είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό Εμπορείου)

5η Τροποποίηση και αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Πρόσκληση ΝΑΙΓ111 για τους φορείς ΚΑΛΟ.

Εγκρίθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», για το Μ16.Δ2 του ΠΑΑ.

Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξη.

Την Παρασκευή 2/12/2022 στο Επιμελητήριο Κυκλάδων στη Σύρο.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στις 647 χιλ. ευρώ

Αναρτήθηκαν οι φάκελοι των εισηγήσεων για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης 2021-2027 & 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 266 χιλ. ευρώ, προκειμένου να εγκατασταθεί κλιματισμός στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.