Νέα

Προβολή 41 με 60 από 575

The project's budget is increased by 45,600 euros for its financing until 30/9/2023, which will be continued by the South Aegean Regional Program 2021-2027.

 

 

Αναρτήθηκε ορθή επανάληψη απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», ως προς τα ποσά τής επιλέξιμης δαπάνης των εταίρων Μ. Κοντραφούρης & Εξέλιξις, της Επιχειρησιακής Ομάδας Lerico, με κωδικό έργου Μ16ΣΥΝ2-00212.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 9,2 εκ. ευρώ.

Δείτε λεπτομέρειες στο συνημμένο δελτίο τύπου.

(στη φωτογραφία ο βρεφονηπιακός σταθμός Εμπορείου στη Σαντορίνη)

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου τροποποιήθηκε / συμπληρώθηεκ το Μητρώο Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την Απόφαση καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 14/3/2023. 

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η υπ. Αριθ. 25168/ 07.03.2023 (ΦΕΚ 1449/Β/13.03.2023) Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το Νότιο Αιγαίο ανέρχεται σε 3,78 εκ. €.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την πρόσκληση.

Εντάχθηκαν 6 ψηφιακές δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, λειτουργεί από σήμερα 28/2/2023 o νέος ιστότοπος του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, στον οποίο αναρτώνται όλες οι πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του Προγράμματος.

Ο ιστότοπος αυτός αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον Οδηγό Σχεδίασης Ψηφιακών Εφαρμογών ΕΣΠΑ 2021-2027 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 8,4 εκ. ευρώ.

To ποσό που διατίθεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 ανέρχεται σε 4 εκ. €.

(η φωτογραφία είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό Εμπορείου)

5η Τροποποίηση και αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Πρόσκληση ΝΑΙΓ111 για τους φορείς ΚΑΛΟ.

Εγκρίθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», για το Μ16.Δ2 του ΠΑΑ.

Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξη.

Την Παρασκευή 2/12/2022 στο Επιμελητήριο Κυκλάδων στη Σύρο.