Νέα

Προβολή 101 με 120 από 548

Νησίδα

Αναρτήθηκε η 5η τροποποίηση της πρόσκλησης, για τη διευκόλυνση του αιτήματος ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης. 

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο του Υπομέτρου "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Νησίδα

Αναρτήθηκε η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης, για τη διευκόλυνση του αιτήματος ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης. 

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.

Δείτε πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις στην αξιολόγηση των προτάσεων για καθεμιά από τις 4 κατηγορίες.

Εγκρίνονται 3.705 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 34.994.222,15 ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 592 χιλ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 1 εκ. ευρώ και διαμορφώνεται σε 1,9 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε κατά 334 χιλ. ευρώ.

Ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου η αξιολόγηση των φακέλων από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.