Νέα

Προβολή 121 με 140 από 581

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 345 χιλ, ευρώ.

Η υποβολή θα πρέπει να γίνει εντός 5 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Με τη νέα αυτή αύξηση, ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο 1 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου διπλασιάζεται με την αύξησή του σε 4,6 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 950 χιλ. ευρώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους και αφορά επιχειρησιακά σχέδια για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Εγχειρίδιο με τα σημεία προσοχής.

Νησίδα

Αναρτήθηκε η 5η τροποποίηση της πρόσκλησης, για τη διευκόλυνση του αιτήματος ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης. 

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.

Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο του Υπομέτρου "Εγκατάσταση νέων γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Νησίδα

Αναρτήθηκε η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης, για τη διευκόλυνση του αιτήματος ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης. 

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας εδώ.