Νέα

Προβολή 141 με 160 από 548

πρόσκληση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Νέα ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 2/12/2020 (στις 15:00).

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 360 χιλ. ευρώ, προκειμένου να κατασκευαστεί και υπαίθριο θέατρο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 342 χιλ. ευρώ.

Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ.

Νησίδα

Στις προσκλήσεις προστέθηκαν μερικά αρχεία για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων για υποβολη πρότασης.

Ανάμεσά τους και το αρχείο συχνών ερωτήσεων, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,8 εκ. ευρώ.

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 7 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,9 εκ. ευρώ.

O προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 166 χιλ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του έως τις 31/12/2023.

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 230 χιλ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού μέχρι και το τέλος του 2023.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται σε 450 χιλ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 782 χιλ. ευρώ.

Προβλέπεται η προμήθεια σύγχρονων απεικονιστικών μηχανημάτων. Το έργο χρηματοδοτείται με 2,24 εκ. ευρώ.

Θα διατεθούν στις δομές υγείας στα νησιά: Θήρα, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Λέρος, Μύκονος, Πάρος, Τήνος, Σύρος και Ρόδος.