Νέα

Προβολή 161 με 180 από 575

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.

Τρία βίντεο καθοδηγούν τους επενδυτές πώς να εγγραφούν και πώς να υποβάλουν πρόταση ενίσχυσης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 300 χιλ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται κατά 3 εκ. ευρώ.

πρόσκληση

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Νέα ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 2/12/2020 (στις 15:00).

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 360 χιλ. ευρώ, προκειμένου να κατασκευαστεί και υπαίθριο θέατρο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 342 χιλ. ευρώ.

Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ.

Νησίδα

Στις προσκλήσεις προστέθηκαν μερικά αρχεία για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων για υποβολη πρότασης.

Ανάμεσά τους και το αρχείο συχνών ερωτήσεων, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,8 εκ. ευρώ.

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 7 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,9 εκ. ευρώ.