Νέα

Προβολή 161 με 180 από 548

Η χρηματοδότηση του έργου αυξάνεται κατά 436 χιλ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 905 χιλ. ευρώ.

Το έργο έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης στον οικισμό της Δρυοπίδας.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 5,7 εκ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1,13 εκ. ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ.

Έως τις 28/8/2020 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 3,1 εκ. ευρώ.

Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο η έναρξη του ερευνητικού έργου των συμπράξεων.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 514 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός πράσινου σημείου και δύο γωνιών ανακύκλωσης.

Αφορά τις αιτήσεις στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Υπομέτρο 16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 105 χιλ. ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 400 χιλ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε από 126 σε 408 χιλ. ευρώ.

Τα έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 655 χιλ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 975 χιλ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 540 χιλ. ευρώ.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ.

Η κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης από την αφαλάτωση του Μέριχα έως τη Δρυοπίδα, μήκους 5,8 χλμ., έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 937 χιλ. ευρώ.