ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5
Απρ 18
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,7 εκ. €.
4
Απρ 18
Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2 εκ. €.
3
Απρ 18
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1 εκ. € και η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 31/5/2018.
3
Απρ 18
Τροποποιήθηκε η σύμβαση για την "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου της ΕΥΔ σε θέματα προβολής και επικοινωνίας του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου" και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης. 
3
Απρ 18
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών έργων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί...
3
Απρ 18
Ανατέθηκε η ενέργεια «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξειδίκευσης και ενεργοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της RIS στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής...
3
Απρ 18
Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων παρατείνεται έως τις 30/4/2018.
2
Απρ 18
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2 εκ. €.

Σελίδες