ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8
Μαρ 18
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,4 εκ. €.
6
Μαρ 18
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 606 χιλ. ευρώ.
6
Μαρ 18
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 242 χιλ. ευρώ.
28
Φεβ 18
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης περί "Διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασιών δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής...
26
Φεβ 18
Τα δίκτυα περιλαμβάνονται στο έργο "Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας" που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 6,4 εκ. ευρώ.
26
Φεβ 18
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων ως δικαιούχος έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020»
21
Φεβ 18
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 805 χιλ. ευρώ.
15
Φεβ 18
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 708 χιλ. ευρώ.
15
Φεβ 18
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 792 χιλ. ευρώ.

Σελίδες