ΟΠΣ

ΟΠΣ

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) είναι το επίσημο σύστημα στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα των προγραμμάτων και στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στόχος του είναι να καλύπτει ηλεκτρονικά όλες τις διαστάσεις διαχείρισης των προγραμμάτων και την επικοινωνία της πληροφορίας με τη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC.

Στην ιστοσελίδα του μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την εκπαίδευση και την υποστήριξη των χρηστών, την ηλεκτρονική υποβολή, τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και ό,τι άλλο αφορά το ΟΠΣ.