Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

H Υπηρεσία

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Προέκυψε από την Υπ. Απόφαση 32666/ΕΥΘΥ 324 (ΦΕΚ 717/24.4.2015) μετονομασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, που είχε συσταθεί το 2008 βάσει του Ν. 4314, άρ. 7/23.12.2014 (ΦΕΚ 265). Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση 49056/ΕΥΘΥ 367 (ΦΕΚ 1645/11.5.2018). Ουσιαστικά πρόκειται για την υπηρεσία που είχε διαχρονικά την ευθύνη διαχείρισης των Προγραμμάτων που αφορούσαν την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (ΕΠΚΝΑ 2007-2013, ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2000-2006, και παλιότερα ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 1994-1999, ως Γραμματεία Επιτροπής Παρακολούθησης). Διοικητικά, υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου.

Η έδρα της υπηρεσίας βρίσκεται στην Ερμούπολη (οδός Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00) όπου βρίσκεται και η έδρα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, ενώ διαθέτει γραφείο και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας, 851 00), για την υποστήριξη των ΟΤΑ και των λοιπών φορέων υλοποίησης έργων της Δωδεκανήσου.

Η ΕYΔ απαρτίζεται από τις παρακάτω 4 Μονάδες με διακριτές αρμοδιότητες:

  • Μονάδα Α’ - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
  • Μονάδα Β1’ - Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας
  • Μονάδα Β2’ - Διαχείρισης Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από άλλα ΕΠ και η διαχείρισή τους ανατίθεται στην ΕΥΔ
  • Μονάδα Γ’ - Οργάνωσης και Υποστήριξης

Σύμφωνα με την απόφαση σύστασής της, η ΕYΔ στελεχώνεται από 40 άτομα, 31 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6 τεχνολογικής και 3 δευτεροβάθμιας. Τα στελέχη της είναι είτε υπάλληλοι της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ, είτε δημόσιοι υπάλληλοι που -και στις δύο περιπτώσεις- αποσπώνται στην υπηρεσία. Επίσης, υπάλληλοι της ΕΔΑ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ.  Σήμερα το δυναμικό της υπηρεσίας ανέρχεται σε 23 στελέχη (για να δείτε μια συνοπτική παρουσίαση της υπηρεσιακής διάρθωσης κάντε κλικ εδώ).

Στον πίνακα στελεχών που ακολουθεί παρατίθενται τηλέφωνα και e-mail επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το αρμόδιο για το χειρισμό της υπόθεσης που σας ενδιαφέρει στέλεχος, χρησιμοποιείστε τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα για να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.

Προϊστάμενος
Ονοματεπωνυμο Τηλεφωνο E-mail
Προϊστάμενος Αντώνης Βουτσίνος 2281360800 avoutsinos@mou.gr
Μονάδα Α' - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Ονοματεπωνυμο Τηλεφωνο E-mail
Μονάδα Α'
Προϊστάμενος
Βαγγέλης Αραγιάννης
2281360823 evagarag@mou.gr
Μονάδα Α' Αγάπη Αδαμοπούλου 2281360824 aadamopoulou@mou.gr
Μονάδα Α' Λουκία Αργυροπούλου 2281360830 largyropoulou@mou.gr
Μονάδα Α' Λεωνίδας Βέλλιος 2281360822 lvellios@mou.gr
Μονάδα Α' Αγγελική Παλαιολόγου 2281360819 agelpale@mou.gr
Μονάδα Α' Κάντια Πρίντεζη 2281360826 kprintezi@mou.gr
Μονάδα Β1' - Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας ΠΕΠ
Ονοματεπωνυμο Τηλεφωνο E-mail
Μονάδα Β1'
Προϊστάμενος
Ανδρέας Γιαλόγλου
2281360815 agialoglou@mou.gr
Μονάδα Β1' Γιώτα Καρούση 2281360804 gkarousi@mou.gr
Μονάδα Β1' Αλέξανδρος Κυριανάκης 2281360814 akirianakis@mou.gr
Μονάδα Β1' Ρένος Μαρκάκης 2281360806 rmarkakis@mou.gr
Μονάδα Β1' Τάκης Μιχαήλ 2281360805 emichail@mou.gr
Μονάδα Β1' Φωτεινή Παπανικολάου (γραφείο Ρόδου) 2241043458 fpapanikolaou@mou.gr
Μονάδα Β1' Λουκάς Παπαχαραλάμπους 2281360807 lpapaharalabous@mou.gr
Μονάδα Β1' Έλλη Σακελλαρίου 2281360812 esakellariou@mou.gr
Μονάδα Β1' Δημήτρης Χατζηχρήστος 2281360821 dhadjichristos@mou.gr
Μονάδα Β2' - Διαχείρισης Πράξεων που Συγχρηματοδούνται από Άλλα ΕΠ
Ονοματεπωνυμο Τηλεφωνο E-mail
Μονάδα Β2'
Προϊστάμενος
Γιάννης Γουλανδρής
2281360834 ggoulandris@mou.gr
Μονάδα Β2' Γρηγόρης Ανδρόνικος 2281360836 gandronikos@mou.gr
Μονάδα Β2' Αναστασία Γαμβρέλλη 2281360838 agamvreli@mou.gr
Μονάδα Β2' Τσαμπίκος Κλαδογένης (γραφείο Ρόδου) 2241043457 tkladogenis@mou.gr
Μονάδα Β2' Αδαμαντία Κούστα 2281360817 akousta@mou.gr
Μονάδα Β2' Ευαγγελία Μυτσκίδου (γραφείο Ρόδου) 2241043462 lmitskidou@mou.gr
Μονάδα Γ' - Οργάνωσης - Υποστήριξης
Ονοματεπωνυμο Τηλεφωνο E-mail
Μονάδα Γ'
Προϊστάμενος
Αλέξανδρος Θεοχάρης
2281360839 atheoxaris@mou.gr
Μονάδα Γ' Μαρία Καμβύση 2281360833 mkamvisi@mou.gr
Μονάδα Γ' Βαρβάρα Λιανοπούλου 2281360830 vlianopoulou@mou.gr
Μονάδα Γ' Μάρκος Μαγκανάρης 2281360828 mmagkanaris@mou.gr
Μονάδα Γ' Μανώλης Σιγάλας 2281360832 msigalas@mou.gr