ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου

ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας την περίοδο 2014-2020
Το κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο υλοποιήθηκε από το ΕΣΠΑ 2006-2013

Τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014 και βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης. Ας δούμε -με δυο λόγια- πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Σύντομο ιστορικό

Το 2014 ολοκληρώθηκε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας η κατάρτιση των περιφερειακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014 – 2020. Στο Νότιο Αιγαίο η ομάδα για τον σχεδιασμό του Προγράμματος συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο 2012 και ξεκίνησε αμέσως τις εργασίες της. Τον Οκτώβριο 2012 η Περιφέρεια υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις αρχικές προτάσεις της, που αποτύπωναν τις κύριες αναπτυξιακές της προτεραιότητες. Τον Απρίλιο 2013 πραγματοποιήθηκε το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας και ξεκίνησε ένας ευρύς κύκλος διαβούλευσης. Τον Μάιο υποβλήθηκαν στο Υπουργείο οι προτάσεις της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση περιφερειακών και τομεακών πολιτικών ανάπτυξης.

Όλο αυτό το διάστημα το αρμόδιο υπουργείο εξέδιδε εγκυκλίους με οδηγίες και κατευθύνσεις, στη βάση της διαπραγμάτευσης που έκανε η χώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε από πλευράς Περιφέρειας το σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που κυρίως προδιαγράφει το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι καινοτόμες δράσεις στην αναπτυξιακή προσπάθεια, μέσα από την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Λίγο αργότερα, τον Μάρτιο 2014, υποβλήθηκε από την Περιφέρεια το 1ο σχέδιο του Προγράμματος και δύο μήνες μετά, το Μάιο, το 2ο σχέδιο, αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Υπουργείου. Μέσα στο καλοκαίρι το σχέδιο πήρε την οριστική του μορφή με τη σύμφωνη γνώμη και του Περιφερειακού Συμβουλίου και υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση. Ακολούθησε διαβούλευση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ε.Ε. και υποβολή (την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2014) νεότερων σχεδίων που λάμβαναν υπόψη παρατηρήσεις των Διευθύνσεων. Τελικώς, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιου Αιγαίου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014. Κατεβάστε και διαβάστε ολόκληρο το Πρόγραμμα σε μορφή pdf (μέγεθος 2.3 ΜΒ). 

Οι πόροι

Με βάση την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στους τομείς Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας την περίοδο 2014-2020 και οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια, στο Νότιο Αιγαίο κατανέμονται 180 εκ. € από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, τα μισά περίπου (84,1 εκ. €) απευθείας στο ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου και τα υπόλοιπα σε τομεακά προγράμματα (πχ. Επιχειρηματικότητα, Ανθρώπινοι Πόροι κλπ.) με δέσμευση τη χρηματοδότηση έργων στο Νότιο Αιγαίο. Τα 84,1 εκ. € για το ΠΕΠ έρχεται να συμπληρώσει η εθνική συμμετοχή, ώστε τελικά αυτό να έχει προϋπολογισμό 168,2 εκ. €.

Επίσης προβλέπεται η εκχώρηση στην Περιφέρεια 23,5 εκ. € (κοινοτική συμμετοχή) του Ταμείου Συνοχής από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και το 30% των αναλογούντων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πόρων από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ενώ πρόσθετοι πόροι εκτιμάται ότι θα αντληθούν και από άλλα τομεακά προγράμματα). Με τους πόρους αυτούς η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου θα επιχειρήσει να υλοποιήσει τον κεντρικό αναπτυξιακό στόχο που εκφράζεται στο Πρόγραμμα και είναι «να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού της εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού».

Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του Προγράμματος είναι τα έτη 2015-2023.