Αύξηση προύπολογισμού για τη δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας "Πανάκεια" στη Ρόδο

Αύξηση προύπολογισμού για τη δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας "Πανάκεια" στη Ρόδο

Πανάκεια

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε από 126 σε 408 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: