Ένταξη 5 έργων της Μυκόνου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένταξη 5 έργων της Μυκόνου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Γρυπάρειο

Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 475 χιλ. ευρώ καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων δράσης, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, ο αθλητισμός και η κοινωνική μέριμνα.

Στη φωτογραφία το Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Σχετικά αρχεία