1η τροποποίηση πρόσκλησης για την Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

1η τροποποίηση πρόσκλησης για την Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Νέα ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων: 2/12/2020 (στις 15:00).

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Σχετικά αρχεία