«ΕΥΔ» μετονομάζεται η Διαχειριστική Αρχή

«ΕΥΔ» μετονομάζεται η Διαχειριστική Αρχή

Σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιου Αιγαίου μετονομάστηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νότιου Αιγαίου, με το ν. 4314/2014 που αφορά τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο, με το οποίο ενημερώνονται οι ΟΤΑ της Περιφέρειας και οι λοιποί φορείς με τους οποίους συνεργάζεται η υπηρεσία μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: