Αύξηση προϋπολογισμού έργου προμήθειας ασθενοφόρων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Αύξηση προϋπολογισμού έργου προμήθειας ασθενοφόρων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον σε 2 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: