Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση με τη διακριτική ονομασία ΝΗΣΙδΑ, για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 υπό τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση με τη διακριτική ονομασία ΝΗΣΙδΑ, για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 υπό τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης

prosklisi Δημοσιεύθηκε η «Πρόσκληση ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 υπό τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης» με τη διακριτική ονομασία ΝΗΣΙδΑ, συνολικού προϋπολογισμού €30 εκ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα €5.000 και μέγιστο τα €30.000, με στόχο την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επλήγησαν από την πανδημία. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, από 21/10/2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 23/11/2020 και ώρα 15:00. Αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για υποστήριξη δυνητικών δικαιούχων στην ιστοσελίδα μας: https://pepna.gr/.../enishysi-mikron-kai-poly-mikron...

Σχετικά αρχεία