Ένταξη 182 γεωργικών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ένταξη 182 γεωργικών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΠΑΑ

Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία