Ένταξη 6 νέων έργων ύδρευσης

Ένταξη 6 νέων έργων ύδρευσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 8,5 εκ. ευρώ.