Ένταξη δράσεων για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατ΄ οίκον στο νησί της Ρόδου

Ένταξη δράσεων για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατ΄ οίκον στο νησί της Ρόδου

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 126 χιλ. €.

Σχετικά αρχεία