Ένταξη στο Πρόγραμμα του έργου “Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου”

Ένταξη στο Πρόγραμμα του έργου “Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου”

Προϋπολογισμός 327 χιλ. €.

Σχετικά αρχεία