Επιπλέον 5 εκ. ευρώ για την Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Επιπλέον 5 εκ. ευρώ για την Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται πλέον σε 35 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: