Παράταση προθεσμιας πρόσκλησης για τις δράσεις τηλεϊατρικής

Παράταση προθεσμιας πρόσκλησης για τις δράσεις τηλεϊατρικής

Η προθεσμία παρατείνεται έως τις 13 Ιουλίου 2018.

Σχετικά αρχεία