Προέγκριση δημοπράτησης για τα Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας

Προέγκριση δημοπράτησης για τα Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 4,3 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία