Πρόσκληση για αποσπάσεις προσωπικού

Πρόσκληση για αποσπάσεις προσωπικού

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου γνωστοποιεί το ενδιαφέρον της να συμπληρώσει τη στελέχωσή της με έως 16 υπαλλήλους που θα αποσπαστούν σε αυτήν από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει και την προς συμπλήρωση αίτηση. Προσοχή: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015.

Σχετικά αρχεία