Πρόσκληση για αποσπάσεις προσωπικού

Πρόσκληση για αποσπάσεις προσωπικού

Παράταση ενός μήνα δόθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έληγε αρχικά στις 30 Ιουνίου 2015) για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση ή μετακίνηση υπάλληλοι από το δημόσιο τομέα ή τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους ως τις 31 Ιουλίου 2015

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις θέσεις (ειδικότητες και αριθμός), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και έντυπο αιτήματος προς συμπλήρωση, μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο (pdf).

Σχετικά αρχεία