Πρόσκληση για Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία.

Πρόσκληση για Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση ανέρχεται σε 540 χιλ. €.