Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας

Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας

Τη διαδικασία εκπόνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων, σε συμφωνία με το εγκεκριμένο για την ΠΝΑ ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2014-2020 ξεκίνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στόχος η αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού. Σε πρώτη φάση και με βάση ειδικά διαμορφωμένο Ερωτηματολόγιο, θα γίνει ανά Δήμο η αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν συγκεκριμένες ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, τα οποία τηρούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων στο πλαίσιο σχετικών αρμοδιοτήτων ή μπορούν να συλλεχθούν από τοπικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση και συνεργασίες για την καταγραφή των αναγκών και την ιεράρχηση των δράσεων που θα αναπτυχθούν επ’ ωφελεία των εξεταζόμενων ομάδων-στόχου. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριών μηνών με την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σχετικά αρχεία