Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2 Απρ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ.
28 Μαρ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 997 χιλ. ευρώ.
27 Μαρ 2019
Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού...
22 Μαρ 2019
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 682 χιλ. ευρώ.
20 Μαρ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,6 εκ. ευρώ. Προβλέπει την κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού, με δυνατότητα φιλοξενίας 36 νηπίων και 10 βρεφών.
18 Μαρ 2019
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β1΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων του Άξονα 2» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής...
13 Μαρ 2019
Αν είστε μεταξύ 18-30 ετών, σας αρέσουν τα ταξίδια και έχετε άνεση και εμπειρία στα κοινωνικά δίκτυα δηλώστε συμμετοχή στη νέα δράση της ΕΥΔ.
Δείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συνημμένο αρχείο.
13 Μαρ 2019
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης περί "Διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασιών δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής...
7 Μαρ 2019
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ και του ΠΣΕΚ στην εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής...
4 Μαρ 2019
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 3,6 εκ. ευρώ.

Σελίδες