Προέγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου

Προέγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 682 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία