Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13 Σεπ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 500 χιλ. ευρώ.
12 Σεπ 2019
H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. 
Η επαλήθευση δαπανών αφορά...
6 Σεπ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.
6 Σεπ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.
4 Σεπ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 2,45 εκ. ευρώ.
22 Αυγ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 2,2 εκ. ευρώ.
13 Αυγ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 682 χιλ. ευρώ.
8 Αυγ 2019
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 220 χιλ. ευρώ.
1 Αυγ 2019
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 436.500 ευρώ.
1 Αυγ 2019
Ο προϋπολογισμός των 3 Κέντρων Κοινότητας αυξάνεται συνολικά κατά 400 χιλ. ευρώ.

Σελίδες