Ένταξη ψηφιακών εφαρμογών για τα Δωδεκάνησα

Ένταξη ψηφιακών εφαρμογών για τα Δωδεκάνησα

Τα 7 έργα που εντάχθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 610 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: