Προέγκριση δημοπράτησης για τον εξοπλισμό της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Προέγκριση δημοπράτησης για τον εξοπλισμό της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 785 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: