Ένταξη ανάπλασης από το Λιμάνι της Ακαντιάς έως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου

Ένταξη ανάπλασης από το Λιμάνι της Ακαντιάς έως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: