Ένταξη έργων ψηφιακών εφαρμογών στις Κυκλάδες

Ένταξη έργων ψηφιακών εφαρμογών στις Κυκλάδες

Τα 10 έργα που εντάχθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1,2 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: