Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης 87

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης 87

Η προθεσμία για την υποβολή δράσεων εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων στα μικρά νησιά παρατάθηκε έως 31/12/2019.