Έγκριση δημοπράτησης για την ύδρευση Αρκεσίνης στην Αμοργό

Έγκριση δημοπράτησης για την ύδρευση Αρκεσίνης στην Αμοργό

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 950 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: