Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15 Οκτ 2019
Ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής, που απαντά στην αγωνία των νησιωτών για την επάρκεια πόσιμου ύδατος, περνά στο στάδιο της υλοποίησης.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί  το υποέργο «Εξωτερικά έργα ύδρευσης των Τ.Κ. Καλλονής,...
9 Οκτ 2019
Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι με αυτή την πρόσκληση είναι 700 χιλ. ευρώ.
3 Οκτ 2019

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Προγράμματος.
1η, 3η
2 Οκτ 2019
Οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται σε 2 εκ. ευρώ.
1 Οκτ 2019
Δύο δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 540 χιλ. ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα.
16 Σεπ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 640 χιλ. ευρώ.
13 Σεπ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 500 χιλ. ευρώ.
12 Σεπ 2019
H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. 
Η επαλήθευση δαπανών αφορά...
6 Σεπ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.
6 Σεπ 2019
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.

Σελίδες