Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1 Φεβ 2019
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης στην χρηματοοικονομική διαχείρισης του ΠΔΕ και των πράξεων ΕΣΠΑ» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
1 Φεβ 2019
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος λογιστικής υποστήριξης, φορολογικής διαχείρισης και χρηματοοικονομικού ελέγχου της ΕΥΔ, στην υλοποίηση των πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των...
1 Φεβ 2019
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ, στην διαχείριση των συστημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής...
30 Ιαν 2019
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 663 χιλ. ευρώ.
29 Ιαν 2019
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6,6 εκ. ευρώ και η προθεσμία για υποβολή προτάσεων είναι έως τις 31/5/2019.
29 Ιαν 2019
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της Μονάδας Β2 στην παρακολούθηση και διαχείριση πράξεων» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.
21 Ιαν 2019
Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ.
28 Δεκ 2018
73 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 11,8 εκ. ευρώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Δείτε τον αναλυτικό πίνακα στη συνημμένη απόφαση.
21 Δεκ 2018

Η ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση του κτιρίου, επιφάνειας 2.350 τ.μ., είναι επιτακτική, καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις του, κυρίως σε κλιματισμό, είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες, λόγω του μεγάλου ύψους του αγωνιστικού χώρου, αλλά και της μαζικής χρήσης του γυμναστηρίου.
Γυμναστήριο Θήρας
20 Δεκ 2018

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα το έργο με το οποίο αναβαθμίζονται ενεργειακά τα σχολικά κτίρια του Β' Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Επαγγελματικού Λυκείου Αρχαγγέλου Ρόδου.
ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Ρόδου

Σελίδες