Αύξηση προϋπολογισμού για τους εξοπλισμούς του Νοσοκομείου Ρόδου

Αύξηση προϋπολογισμού για τους εξοπλισμούς του Νοσοκομείου Ρόδου

Νοσοκομείο Ρόδου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 950 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία