Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο Νησίδα Μουσείων στο Κάστρο Νάξου

Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο Νησίδα Μουσείων στο Κάστρο Νάξου

Κάστρο Νάξου

Ο προϋπολογισμός του έργου διπλασιάζεται με την αύξησή του σε 4,6 εκ. ευρώ.