Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26 Φεβ 2020
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 620 χιλ. ευρώ.
5 Φεβ 2020
Η προμήθεια των ασθενοφόρων χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 2 εκ. ευρώ.
23 Δεκ 2019
Προβλέπεται η δημιουργία 8 ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια και η χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά σε 5,2 εκ. ευρώ.
16 Δεκ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 940 χιλ. ευρώ.
9 Δεκ 2019
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350 χιλ. ευρώ.
9 Δεκ 2019
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Πράξεων που υποβάλλονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) παρέχει Οδηγίες σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Γενικού...
5 Δεκ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 177 χιλ. ευρώ.
5 Δεκ 2019
Το έργο, που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολείων του νησιού, εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 880 χιλ. ευρώ.
4 Δεκ 2019
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 342 χιλ. ευρώ.

Σελίδες