Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο ανάδειξης της αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου

Αύξηση προϋπολογισμού για το έργο ανάδειξης της αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 400 χιλ. ευρώ, προκειμένου να γίνει προμήθεια απαιτούμενων πρόσθετων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σχετικά αρχεία