Διευκρινίσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Διευκρινίσεις για τη χρηματοδότηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Διευκρινιστικές οδηγίες από το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη συνέχιση χρηματοδότησης των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών και των άλλων κοινωνικών δομών του Προγράμματος.

Σχετικά αρχεία