Πρόσκληση για τη δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας

Πρόσκληση για τη δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας

Προβλέπεται η δημιουργία 8 ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια και η χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά σε 5,2 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: