Ένταξη ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών

Ένταξη ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 177 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία