Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16 Ιαν 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», μεCPV 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.
16 Ιαν 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος για την λογιστική υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής», με CPV79210000-9: Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού έλεγχου.
16 Ιαν 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΑΠ και της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση του ΠΔΕ των έργων ΕΣΠΑ», με CPV 79410000-1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
12 Ιαν 2018
O προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 830 χιλ. ευρώ.
9 Ιαν 2018
Η πρόσκληση αφορά την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΑΠ και της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση του ΠΔΕ των έργων ΕΣΠΑ», μεCPV 79410000-1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
2 Ιαν 2018
Η πρόσκληση αφορά την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με CPV 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.
2 Ιαν 2018
Η πρόσκληση αφορά την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος για την λογιστική υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής», με CPV 79210000-9: Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου.
2 Ιαν 2018
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξειδίκευσης και ενεργοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της RIS στην ΠΝΑ», με CPV 79411100-9 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη εταιρεία: LOGOTECH AE - Ανώνυμη...
9 Ιαν 2018
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7,6 εκ. ευρώ.
5 Δεκ 2017
Ο συνολικός προϋπολογισμός των προσκλήσεων ανέρχεται σε 10,4 εκ. ευρώ.

Σελίδες