Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13 Απρ 2017
Τα τρία έργα εντάχθηκαν στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 19,2 εκ. ευρώ.
11 Απρ 2017
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με προϋπολογισμό 3,9 εκ. ευρώ.
11 Απρ 2017
Η πρόσκληση και το έντυπο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
5 Απρ 2017
Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους των προσκλήσεων ΝΑΙΓ 44, ΝΑΙΓ 45, ΝΑΙΓ 46 ότι στα συνημμένα έγγραφα των προσκλήσεων προστέθηκε το υπ. αριθ. 30 "Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα". Το υπόδειγμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όσοι εκ των δυνητικών δικαιούχων πρόκειται να...
4 Απρ 2017
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,8 εκ. ευρώ.
27 Μαρ 2017

Εκδήλωση με τίτλο «Το Νότιο Αιγαίο γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής» στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας Europe In My Region.
Άγιος Γεώργιος
27 Μαρ 2017

Εκδήλωση με τίτλο «Το Νότιο Αιγαίο γιορτάζει την Ημέρα της Ευρώπης» στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας Europe In My Region.
Παναγία του Κάστρου
27 Μαρ 2017
Ανακοινώνεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση των λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας (με κωδικό ΝΑΙΓ 36) τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία υποβολής των προτάσεων, η οποία παρατάθηκε ως τις 28/4/2017.
24 Μαρ 2017
Ο Περιφερειάρχης  κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».
Η πρόσκληση...
17 Μαρ 2017
Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Βασικός στόχος της...

Σελίδες